Categories
ข่าวบ้านเมืองทั่วประเทศ

เกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธที่คิดว่าเป็นขีปนาวุธ

รายงานจากเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธ

จรวดถูกไล่ออกจากภูมิภาคใกล้ชายฝั่งตะวันตกของประเทศสำนักข่าวยอนฮับรายงาน

เกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวุธในปีนี้ซึ่งได้เพิ่มความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกา

เปียงยางได้ก้าวขึ้นโปรแกรมนิวเคลียร์และขีปนาวุธของมันในปีที่ผ่านมาแม้จะเผชิญกับการวิจารณ์ระหว่างประเทศและการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ

แต่สองขีปนาวุธทดสอบเมื่อเดือนที่แล้วทั้งสองล้มเหลว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *